Aktuality

Oznámení (Proběhlo)

Z důvodu konání festivalu Rathajátrá v Praze se na Krišnově dvoře nebude konat nedělní program pro hosty v neděli 3.7.2022. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás na Rathajátře! 🙂

Matka kráva

5.11.2021, farma Krišnův dvůr

Nové video na podporu ochrany krav a volků na farmě Krišnův dvůr. Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

Během přehrávání videa můžete slyšet část z přednášky Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, zakladatele-áčárji Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna:

„Jsme pyšní na svou práci, vaiśya, ale vaiśya znamená kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam (Bg. 18,44]. Vaiśya znamená, že by se měli starat o krávy, o ochranu krav, go-rakṣya. Proč go-rakṣya? Proč ne jiné zvíře rakṣya? Kṛṣṇa neřekl zvíře-rakṣya nebo janawal[?]-rakṣya. Go-rakṣya. Kráva je velmi, velmi důležité zvíře. Pokud chcete zlepšit své duchovní vědomí, musíte mít dostatek mléka a dostatek obilnin. To je civilizace. Proto je povinností vaiśyů produkovat obilí, annād bhavanti bhūtāni (Bg. 3,14]. Annad. Pokud máte ve společnosti dostatek anny, jak zvířata, tak i lidé, budou šťastní. Toto jsou pokyny v Bhagavad-gītě, vše praktické. Budeme-li následovat Bhagavad-gītu ze všech úhlů pohledu – společenského, politického, ekonomického, náboženského, kulturního – budete dokonalí. Toto je Bhagavad-gītā. Proto jsme se ujali tohoto poslání, kázat Bhagavad-gītu takovou, jaká je k vyřešení všech problémů světa. To je Árijská civilizace. Árjská civilizace znamená následovat zásady Bhagavad-gīty.“

– Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, zakladatel-áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, přednáška z Bhagavad-gíty takové, jaká je 2.1-11, Johanesburg, 17. říjen 1975

video: Wellis Studio Production

Nová kravička a býček

30.10.2021, farma Krišnův dvůr

Zakoupili jsme další kravičku a býčka. Kravičce jsme dali jméno Vaikuntha a býčkovi jméno Vidžaj.

Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

Foto: Wellis Studio Production

Zvětšujeme stádo kraviček

13.10.2021, farma Krišnův dvůr

Na farmu jsme pořídili další kravičku, které jsme dali jméno „Mridanga-mukhí“ podle protáhlého tvaru hlavy ve tvaru bubnu (mridangy). Jedná se o kravičku z plemene brown swiss (švýcarský hnědý skot), které jsou známy svým dobrým charakterem a kvalitním mlékem. Mridanga-mukhí sice ještě mléko nedává, ale v jejím břiše se nachází telátko, které by se mělo narodit někdy na přelomu roku.

Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

O kravičkách Mridanga-mukhí si můžete přečíst ve Šrímad Bhágavatamu (10.35.18-19):

Překlad

Nyní Kṛṣṇa nĕkde stojí a počítá své krávy na šňůře drahokamů. Má girlandu z kvĕtů tulasī, která nese vůni Jeho milované, a paži si položil na rameno jednoho milujícího přítele pasáčka. Když Kṛṣṇa hraje na flétnu a zpívá, Jeho hudba přitahuje manželky černého jelena, které přicházejí k tomuto oceánu transcendentálních vlastností a usedají vedle Nĕho. Stejnĕ jako my pasačky se vzdaly všech nadĕjí na štĕstí v rodiném životĕ.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že odpoledne si Śrī Kṛṣṇa oblékl nové šaty a pak šel svolat krávy domů. Śrīla Viśvanātha Cakravartī podává tuto informaci o transcendentálních kravách z Vṛndāvanu: „Pro každou ze čtyř barev krav  –  bílou, červenou, černou a žlutou  –  existuje dvacet pĕt pododdĕlení, což činí celkem sto barev. A vlastnosti jako zbarvení připomínající tilak ze santálové pasty (skvrnitost) nebo hlava tvaru bubnu mṛdaṅgy vytvářejí osm dalších skupin. K tomu, aby spočítal tĕchto 108 skupin krav rozlišených barvou a podobou, používá Kṛṣṇa šňůru se 108 kuličkami z drahokamů….

Když takto Kṛṣṇa volá ,Hej Dhavalī (jméno jedné bílé krávy),̀ přichází celá skupina bílých krav, a když volá ,Haṁsī, Candanī, Gaṅgo, Muktò a tak dále, přichází dvacet čtyři ostatních skupin bílých krav. Červené krávy se nazývají Aruṇī, Kuṅkuma, Sarasvatī a tak dále, černé Śyāmalā, Dhūmalā, Yamunā a tak dále a žluté Pītā, Piṅgalā, Haritālikā a tak dále. Krávy ve skupinĕ se značkami tilaku na čelech se nazývají Citritā, Citra-tilakā, Dīrgha-tilakā a Tiryak-tilakā a potom jsou zde skupiny známé jako Mṛdaṅga-mukhī (s hlavou ve tvaru mṛdaṅgy), Siṁha-mukhī (se lví hlavou) a tak podobnĕ.

Krávy, takto volané jménem, přicházejí a Kṛṣṇa, který myslí na to, že když je čas je přivést zpátky z lesa, nemĕl by na žádnou zapomenout, je počítá na svých korálcích z drahokamů.“

Foto: Wellis Studio Production

Nechte si zasílat aktuální info z farmy do mobilu

Pokud chcete dostávat aktuální info o dění na farmě do mobilu, připojte se do skupiny:
Krišnův dvůr – aktuality (WhApp)
Krišnův dvůr – aktuality (Telegram)
Krishnas court news (WhApp)

Górakšja (nové video)

Nové krátké propagační video na podporu projektu „Ochrana krav“ (Górakšja) na farmě Krišnův dvůr.

Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

video: Wellis Studio Production

Nové telátko na farmě

24.9.2021, farma Krišnův dvůr

Novým přírůstkem do krišnodvorského stáda je telátko Sévitá. Jedná se o adoptované telátko, které jsme přivezli z Moravy, kde jsme jej zakoupili od paní, která se zabývá chovem skotu a koní. Novou maminkou Sévity se stala kravička Uttara, která ji ihned s láskou přijala a dovolila jí pít své mléko. Sévitá se má k světu a postupně se seznamuje s prostředím farmy a se svými novými kamarády.

Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

Foto: Wellis Studio Production

Festival Šrí Krišna Džanmáštamí & Vjása-púdžá Šríly Prabhupády (aftermovie)

30.-31.8.2021, farma Krišnův dvůr.

Malé ohlédnutí se za nedávnými oslavami příchodu Šrí Krišny a výročí narozenin Šríly Prabhupády – zakladatele-áčárji Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Děkujeme všem za vaši účast a vytvoření nádherné duchovní atmosféry. Velké poděkování patří těm, kdo se zapojili do praktických služeb v rámci organizace a příprav festivalu. Děkujeme také všem festivalovým sponzorům. Těšíme se na další setkání s vámi. Hare Krišna!

Žně 2021

Několik videozáběrů z letošní sklizně pšenice. Pozn. pro experty: „mokrá sklizeň“.
video: Wellis Studio Production

Obnovení nedělních programů

Obnovili jsme pořádání nedělních programů na farmě pro veřejnost. Prosíme návštěvníky o dodržování aktuálních hygienických nařízení. Děkujeme, těšíme se na Vás!