Aktuality

Volci z Krišnova dvora ve filmu

Džanmáštam a Pávana, dva volci z farmy Krišnův dvůr, kteří jsou známými tahouny volského povozu každoročního letního Haré Krišna putujícího festivalu Padajátrá, byli tento a minulý týden zapojeni do natáčení ve filmu.

První natáčení probíhalo v barrandovských filmových ateliérech v Praze, kde v těchto dnech německá produkce natáčí drama/fantasy s názvem “Hagen”.

Druhý připravovaný film (horor) je z produkce USA a má název “Nosferatu”. Natáčení probíhalo na polích u Lovosic.

Spolu s volky si v obou filmech zahrál jako vozka Rai Ramánanda dás, oddaný Krišny, který se na farmě Krišnův dvůr stará o výcvik a práci s voly již několik desítek let. Během natáčení a při přepravě volů mu asistoval Vamší Gópál, mladý oddaný z komunity Krišnův dvůr.

Není to poprvé, kdy si volci z Krišnova dvora zahráli ve filmu. V minulosti byli angažováni například při natáčení filmu Johanka z Arku a dalších.

——
text: Pkd, foto: VG

Máme nové krávy!

(ENGLISH BELLOW) Ve středu 8.2. byly přivezeny na Bála-kšétru do Vlastišova tři nové krávy – Kálindí, Šjámá, a Dánakéli. Kravičky mají klidnou povahu a působí velmi mile a přátelsky. Byly zakoupeny od lidí, kteří se o ně velice hezky starali, ale z nějakých důvodů už s chovem nedokáží pokračovat. Kálindí je již zapuštěná a koncem roku by měla porodit telátko.

Děkujeme všem oddaným, přátelům a příznivcům, kteří podporují projekt “Górakša-ochrana krav” na Krišnově dvoře a nově také na Bála-kšétře, přidruženém farmovém projektu Krišnova dvora.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108).

We have a new cows!

On Wednesday evening, three new cows – Kalindi, Syama and Danakeli – were brought to the Bala-kshetra in Vlastisov. The cows have a calm nature and seem to be very nice and friendly. They were bought from people who took care very nicely of them, but for some reasons they are not able to continue breeding. Kálindí is already pregnant and should give birth to a calf at the end of the year.

We thank all the devotees, friends and well-wishers who support the project “Goraksha-cow protection“ at Krishna’s court and now also at Bala-kshetra, the affiliated farm project of Krishna’s court.

Transparent bank account number: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Thank you! Hare Krishna 🙏

Górakša – leden 2023

(ENGLISH BELLOW) Děkujeme všem dárcům, kteří podporují projekt „Górakša – ochrana krav“ na farmě Krišnův dvůr. Za leden 2023 evidujeme příspěvky v celkové výši 20 919 Kč.

V brzké době plánujeme zakoupit tři nové krávy pro farmu Bála-kšétra ve Vlastišově. Bude se jednat o krávy plemene Swiss Brown. Čekají nás další nemalé investice do dovybavení kravína (góšaly) na Bála-kšétře – zakoupení shrnovacích vrat (stejné, jako jako již máme na Krišnově dvoře) atd. O všem vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za vaši přízeň a podporu. Hare Krišna.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108)

Goraksa – January 2023

Thank you to all donors who support the project „Goraksa – cow protection“ at the ISKCON farm Krishna’s court. For January 2023 we are registering contributions in the total amount of: 20 919 CZK.

In the near future we plan to purchase a three new cows for the Bala-kshetra farm in Vlastisov. These will be Swiss Brown cows. Further significant investments will be purchasing the shutter gate (the same as we already have at farm Krishna’s court), etc. We will keep you informed. Thank you very much for your favor and support. Hare Krishna.

Transparent account number: 290 132 6277 / 2010 (var. symbol: 108)

Jablečný mošt z Krišnova dvora

(ENGLISH BELLOW) Mošt vyniká svou lahodnou, osvěžující chutí a díky použitému balení vydrží déle čerstvý. Je vyroben z těch nejkvalitnějších jablek z farmy Krišnův dvůr.

Výrobek obsahuje jen přírodní cukry, při výrobě nebyly použity přidané konzervanty, aromata, cukry ani barviva. Lisováno za studena a šetrně ošetřeno pasterizací.

Složení: 100% jablečná šťáva.

Obsah: 5l

Doporučený příspěvek: 220 Kč (jakýkoliv příspěvek navíc bude použit k rozvoji ovocných sadů na farmě Krišnův dvůr).

Mošt je možno zakoupit v obchůdku na farmě. V případě zájmu můžeme zaslat poštou.

Apple cider from Krishna’s yard

The cider stands out for its delicious, refreshing taste and thanks to the packaging used, it stays fresh longer. It ‘s made from the highest quality apples from the ISKCON farm Krishna’s yard.

The product contains only natural sugars, no added preservatives, aromas, sugars or dyes were used during production. Cold pressed and gently pasteurized.

Ingredients: 100% apple juice.

Content: 5 l

Recommended contribution: 220 CZK (any additional contribution will be used to develop the fruit orchards at the farm Krishna’s yard).

The cider can be purchased in the shop on the farm. If interested, we can send by post.

Oznámení (Proběhlo)

Z důvodu konání festivalu Rathajátrá v Praze se na Krišnově dvoře nebude konat nedělní program pro hosty v neděli 3.7.2022. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás na Rathajátře! 🙂

Matka kráva

5.11.2021, farma Krišnův dvůr

Nové video na podporu ochrany krav a volků na farmě Krišnův dvůr. Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

Během přehrávání videa můžete slyšet část z přednášky Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, zakladatele-áčárji Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna:

„Jsme pyšní na svou práci, vaiśya, ale vaiśya znamená kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam (Bg. 18,44]. Vaiśya znamená, že by se měli starat o krávy, o ochranu krav, go-rakṣya. Proč go-rakṣya? Proč ne jiné zvíře rakṣya? Kṛṣṇa neřekl zvíře-rakṣya nebo janawal[?]-rakṣya. Go-rakṣya. Kráva je velmi, velmi důležité zvíře. Pokud chcete zlepšit své duchovní vědomí, musíte mít dostatek mléka a dostatek obilnin. To je civilizace. Proto je povinností vaiśyů produkovat obilí, annād bhavanti bhūtāni (Bg. 3,14]. Annad. Pokud máte ve společnosti dostatek anny, jak zvířata, tak i lidé, budou šťastní. Toto jsou pokyny v Bhagavad-gītě, vše praktické. Budeme-li následovat Bhagavad-gītu ze všech úhlů pohledu – společenského, politického, ekonomického, náboženského, kulturního – budete dokonalí. Toto je Bhagavad-gītā. Proto jsme se ujali tohoto poslání, kázat Bhagavad-gītu takovou, jaká je k vyřešení všech problémů světa. To je Árijská civilizace. Árjská civilizace znamená následovat zásady Bhagavad-gīty.“

– Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, zakladatel-áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, přednáška z Bhagavad-gíty takové, jaká je 2.1-11, Johanesburg, 17. říjen 1975

video: Wellis Studio Production

Nová kravička a býček

30.10.2021, farma Krišnův dvůr

Zakoupili jsme další kravičku a býčka. Kravičce jsme dali jméno Vaikuntha a býčkovi jméno Vidžaj.

Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

Foto: Wellis Studio Production

Zvětšujeme stádo kraviček

13.10.2021, farma Krišnův dvůr

Na farmu jsme pořídili další kravičku, které jsme dali jméno „Mridanga-mukhí“ podle protáhlého tvaru hlavy ve tvaru bubnu (mridangy). Jedná se o kravičku z plemene brown swiss (švýcarský hnědý skot), které jsou známy svým dobrým charakterem a kvalitním mlékem. Mridanga-mukhí sice ještě mléko nedává, ale v jejím břiše se nachází telátko, které by se mělo narodit někdy na přelomu roku.

Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

O kravičkách Mridanga-mukhí si můžete přečíst ve Šrímad Bhágavatamu (10.35.18-19):

Překlad

Nyní Kṛṣṇa nĕkde stojí a počítá své krávy na šňůře drahokamů. Má girlandu z kvĕtů tulasī, která nese vůni Jeho milované, a paži si položil na rameno jednoho milujícího přítele pasáčka. Když Kṛṣṇa hraje na flétnu a zpívá, Jeho hudba přitahuje manželky černého jelena, které přicházejí k tomuto oceánu transcendentálních vlastností a usedají vedle Nĕho. Stejnĕ jako my pasačky se vzdaly všech nadĕjí na štĕstí v rodiném životĕ.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že odpoledne si Śrī Kṛṣṇa oblékl nové šaty a pak šel svolat krávy domů. Śrīla Viśvanātha Cakravartī podává tuto informaci o transcendentálních kravách z Vṛndāvanu: „Pro každou ze čtyř barev krav  –  bílou, červenou, černou a žlutou  –  existuje dvacet pĕt pododdĕlení, což činí celkem sto barev. A vlastnosti jako zbarvení připomínající tilak ze santálové pasty (skvrnitost) nebo hlava tvaru bubnu mṛdaṅgy vytvářejí osm dalších skupin. K tomu, aby spočítal tĕchto 108 skupin krav rozlišených barvou a podobou, používá Kṛṣṇa šňůru se 108 kuličkami z drahokamů….

Když takto Kṛṣṇa volá ,Hej Dhavalī (jméno jedné bílé krávy),̀ přichází celá skupina bílých krav, a když volá ,Haṁsī, Candanī, Gaṅgo, Muktò a tak dále, přichází dvacet čtyři ostatních skupin bílých krav. Červené krávy se nazývají Aruṇī, Kuṅkuma, Sarasvatī a tak dále, černé Śyāmalā, Dhūmalā, Yamunā a tak dále a žluté Pītā, Piṅgalā, Haritālikā a tak dále. Krávy ve skupinĕ se značkami tilaku na čelech se nazývají Citritā, Citra-tilakā, Dīrgha-tilakā a Tiryak-tilakā a potom jsou zde skupiny známé jako Mṛdaṅga-mukhī (s hlavou ve tvaru mṛdaṅgy), Siṁha-mukhī (se lví hlavou) a tak podobnĕ.

Krávy, takto volané jménem, přicházejí a Kṛṣṇa, který myslí na to, že když je čas je přivést zpátky z lesa, nemĕl by na žádnou zapomenout, je počítá na svých korálcích z drahokamů.“

Foto: Wellis Studio Production

Nechte si zasílat aktuální info z farmy do mobilu

Pokud chcete dostávat aktuální info o dění na farmě do mobilu, připojte se do skupiny:
Krišnův dvůr – aktuality (WhApp)
Krišnův dvůr – aktuality (Telegram)
Krishnas court news (WhApp)

Górakšja (nové video)

Nové krátké propagační video na podporu projektu „Ochrana krav“ (Górakšja) na farmě Krišnův dvůr.

Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

video: Wellis Studio Production