Festival Gaura Púrnimá – poděkování + foto&video

(ENGLISH BELLOW) Děkujeme všem, kdo se zúčastnili festivalu Gaura Púrnimá na Krišnově dvoře, za vaše finanční příspěvky, dárky pro Božstva…

Thank you to everyone who participated in the Gaura Purnima festival at Krishna’s court, for your financial contributions, gifts for the Deities…

Gaura Púrnima after movie:

Fotografie z festivalu a z mahá Harinámu v Benešově (foto: Anádi Čaitanja dás).