BBT – The Bhaktivedanta Book Trust

Knihy si lze pořídit u nás na farmě nebo v  kterémkoliv dalším centru hnutí Hare Krišna v České a Slovenské republice, jejichž seznam najdete na oficiálním webu hnutí Hare Krišna v ČR: http://harekrsna.cz/cvs/ a SR: http://iskcon.sk/  Zasíláme také poštou.

Védy, starodávné indické spisy, jsou považovány za nejstarší dochované literární památky na světě. Moudrost obsažená v těchto knihách sahá daleko za hranice sentimentální náboženské víry a „suché“ mentální spekulace. Tyto knihy představují vědu duchovního poznání, která je hluboká a zároveň praktická.

Nacházíme v nich odpovědi na nejdůležitější otázky lidského života: „Kdo jsem? Proč jsem se narodil? Co je smyslem a cílem života? Existuje život po smrti?…“ Zároveň nám přinášejí poznání z oblasti psychologie, historie, politiky, umění, kosmologie, jógy…

Mezi védskou klasiku duchovního poznání patří Bhagavad-gítá, Upanišády a Purány. Původně byly sepsány v sanskritu a díky Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédántovi Svámímu Prabhupádovi a jeho knižnímu nakladatelství BBT (The Bhaktivedanta Book Trust) je nyní můžeme číst s původními sanskrtskými texty, překladem a vysvětlením každého verše ve více než sedmdesáti jazycích světa, včetně češtiny.

Učenci a profesoři po celém světě tyto knihy velice oceňují a na řadě škol se jich používá jako učebnic. Čtenáři hledající hlubší poznání Boha, vlastního já a světa kolem nás, shledají tyto knihy jako neocenitelné.

Co jsou to Védy? (Přednáška Šríly Prabhupády, 6. října 1969 v Conway Hall v Londýně) https://www.vedabase.com/cs/iso/introduction.

Bhagavad-gítá taková, jaká je – posvátný rozhovor Šrí Krišny s Ardžunou, ke kterému došlo těsně před památnou bitvou na Kurukšétře, popsanou v Mahábháratě. V sedmi stech verších Krišna Ardžunovi mimo jiné vyjeví základní poznání rozdílu mezi duší a tělem, tajemství činů a jejich následků, absolutní povahu svých činů a svého zjevení v tomto světě, systém duchovní posloupnosti, přijetí gurua, různé druhy jógy a obětí a vedle mnoha dalších témat i nejvyšší způsob seberealizace – bhakti, neboli čistou oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství. Jedinečný a úplný překlad, ve kterém najdete původní verše v sánskritu, latinskou transliteraci, český překlad a výklad textu. Kniha má 944 stran ve tvrdé vazbě a 16 stran barevné obrazové přílohy.

Šrímad-Bhágavatam 1.-10. zpěv (15 svazků v češtině) – 5 000 let starý rozhovor největšího ze světců té doby Šríly Šukadévy Gósvámího s jeho žákem Mahárádžem Paríkšitem o tom, co by měl každý vědět, než zemře. Obsahuje podrobné informace o vlastním já, vesmíru, karmě a reinkarnaci, koloběhu rození a umírání, ale také o osvobození z hmotné existence, povaze duchovního světa a úplné poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství. Původní sanskritské verše v dévanágarí, latinská transliterace, český překlad a výklad. Každý svazek má barevnou obrazovou přílohu.

Čaitanja-čaritámrita (4 svazky v češtině, každý cca 1500 až 1800 stran) – vaišnavská klasika od Krišnadáse Kavirádže Gósvámího z 15. století – jedinečný náhled do života a učení Šrí Čaitanji Maháprabhua. Původní verše v bengálštině a sanskritu, latinská transliterace, český překlad a výklad. Každý svazek je doplněn barevnou obrazovou přílohou.

Nektar oddanosti – studie díla s původním názvem Bhakti-rasámrita-sindhu od Šríly Rúpy Gósvámího, přímého žáka Šrí Čaitanji Maháprabhua. Ve čtyřech vlnách seznámí studenta s podstatou bhakti-jógy, láskyplné oddané služby Krišnovi. Tato kniha, kterou Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda označil jako „Zákoník ISKCONu“, obsahuje praktické pokyny k oddané službě i ezoterické popisy nejvyšších úrovní duchovního života. 450 stran textu s barevnou obrazovou přílohou.

Šrí Íšópanišad – překlad první ze 108 Upanišad, filozofických částí Véd. Původní verše v dévanágarí, latinská transliterace, český překlad a výklady. 95 stran textu.

Nektar pokynů – další z knih Šríly Rúpy Gósvámího. Tentokrát příručka nejen pro začátečníky v oddané službě – 11 manter pro správné pochopení a praxi v duchovním životě. 69 stran textu.

Krišna – Nejvyšší Osobnost Božství (2 svazky) – studie 10. zpěvu Šrímad-Bhágava-tamu, který pojednává výhradně o Šrí Krišnovi a Jeho činnostech v duchovním světě. Ty čas od času vyjevuje i na této planetě, ve Vrindávanu, svém duchovním sídle plném věčnosti, poznání a blaženosti. Každá kniha má cca 340 stran a barevnou obrazovou přílohu.

Zlatý Avatár – výběr nejdůležitějších pasáží ze Šrí Čaitanja-čaritámrity – rozhovorů Pána Čaitanji s Jeho žáky, ve kterých je zcela zevrubně vysvětlena věda o Bohu. 316 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Prabhupáda – životopis zakladatele-áčárji Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny (ISKCON), Hnutí Hare Krišna – Šrí Šrímada A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády. Poutavý příběh malého chlapce, který se později stal světově známým náboženským vůdcem, autorem, filozofem a duchovním mistrem, jemuž se poprvé v historii lidstva podařilo mistrně přesadit odvěké poselství učednické posloupnosti Brahma-Madhva-Gaudíja-sampradáji a v ní sestupujících védských textů, jako je Bhagavad-gítá a Šrímad-Bhágavatam, do všech zemí na světě. Za krátkých 12 let přeložil desítky knih, založil stovky chrámů, farem i škol, zasvětil tisíce žáků, několikrát objel Zemi a setkal se se stovkami známých osobností i obyčejných lidí této planety. Kniha má 360 stran a barevnou obrazovou přílohu.

Vědecké poznání duše – kniha sestavená z rozhovorů a přednášek Šríly Prabhupády. Systematicky probírá nejdůležitější témata filozofie Véd, jako je karma, reinkarnace, guru, účinky mahá-mantry Hare Krišna, význam vědomí Krišny pro lidskou společnost, atd. 280 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Nauka o seberealizaci – dalšími články a rozhovory navazuje na Vědecké poznání duše a obsahuje i knihu „Snadná cesta na jiné planety“. 300 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Život pochází ze života – 16 ranních procházek Šríly Prabhupády a na nich zachycené diskuze konfrontující moderní vědu. Obsahuje také „Vědomí Krišny – dokonalost života“, „Dokonalost jógy“ a „Poselství Boha“. 287 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Mezi životem a smrtí – tisíce let starý příběh muže, který přežil svou smrt a dostal druhou šanci změnit svůj život. Obsahuje také „Cesta k dokonalosti“. 311 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Učení královny Kuntí – je prosté a zároveň vznešené. Její čistá oddanost ji za všech okolností ochránila před nepřízní osudu. Součástí knihy je také kniha „Na cestě ke Krišnovi“. 290 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Učení Šrí Kapily – v této knize přednáší Šrí Kapila, inkarnace Šrí Krišny, své matce Dévahúti sánkhjovou filozofii o vztahu duše, hmotného světa a Nejvyššího, aby jí ukázal cestu duchovního osvícení. Obsahuje také „Transcendentální učení Prahláda Mahárádže“. 305 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Cesta za poznáním – soubor rozhovorů a přednášek Bhaktivédanty Svámího oslovujících problematiku řešení světových problémů, otázek duše a těla, srovnání názorů různých filozofů, atd. Obsahuje také „Dharma, cesta transcendence“. 350 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Návraty – reinkarnace – je smrt opravdu konec našeho života? Poznatky od Sokrata po Salingera, i tisíce let staré příběhy z Véd. 93 stran.

Knihy dalších autorů, vydané nakladatelstvím BBT

Mahábhárata – velmi pěkná převyprávěná verze velkého historického eposu Mahábhárata od Krišna Dharmy dáse. 990 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Skrytá sláva Indie – Steven J. Rosen – množství barevných fotografií spolu s doprovodným textem vysvětluje naučným způsobem obsáhlou kulturní a duchovní tradici dávné Indie. Autor v ní objasňuje desítky témat a pojmů velmi přehledným a poutavým způsobem. Kniha, kterou by měl mít každý, kdo chce mít jasno v indické kultuře a filozofii a jejich historickém vývoji. Mantry, astrologie, bohové, umění, Védy, ájurvéda jsou jen některá z mnoha témat. 192 barevných stran.