Górakša – leden 2023

(ENGLISH BELLOW) Děkujeme všem dárcům, kteří podporují projekt „Górakša – ochrana krav“ na farmě Krišnův dvůr. Za leden 2023 evidujeme příspěvky v celkové výši 20 919 Kč.

V brzké době plánujeme zakoupit tři nové krávy pro farmu Bála-kšétra ve Vlastišově. Bude se jednat o krávy plemene Swiss Brown. Čekají nás další nemalé investice do dovybavení kravína (góšaly) na Bála-kšétře – zakoupení shrnovacích vrat (stejné, jako jako již máme na Krišnově dvoře) atd. O všem vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za vaši přízeň a podporu. Hare Krišna.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108)

Goraksa – January 2023

Thank you to all donors who support the project „Goraksa – cow protection“ at the ISKCON farm Krishna’s court. For January 2023 we are registering contributions in the total amount of: 20 919 CZK.

In the near future we plan to purchase a three new cows for the Bala-kshetra farm in Vlastisov. These will be Swiss Brown cows. Further significant investments will be purchasing the shutter gate (the same as we already have at farm Krishna’s court), etc. We will keep you informed. Thank you very much for your favor and support. Hare Krishna.

Transparent account number: 290 132 6277 / 2010 (var. symbol: 108)