Matka kráva

5.11.2021, farma Krišnův dvůr

Nové video na podporu ochrany krav a volků na farmě Krišnův dvůr. Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

Během přehrávání videa můžete slyšet část z přednášky Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, zakladatele-áčárji Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna:

„Jsme pyšní na svou práci, vaiśya, ale vaiśya znamená kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam (Bg. 18,44]. Vaiśya znamená, že by se měli starat o krávy, o ochranu krav, go-rakṣya. Proč go-rakṣya? Proč ne jiné zvíře rakṣya? Kṛṣṇa neřekl zvíře-rakṣya nebo janawal[?]-rakṣya. Go-rakṣya. Kráva je velmi, velmi důležité zvíře. Pokud chcete zlepšit své duchovní vědomí, musíte mít dostatek mléka a dostatek obilnin. To je civilizace. Proto je povinností vaiśyů produkovat obilí, annād bhavanti bhūtāni (Bg. 3,14]. Annad. Pokud máte ve společnosti dostatek anny, jak zvířata, tak i lidé, budou šťastní. Toto jsou pokyny v Bhagavad-gītě, vše praktické. Budeme-li následovat Bhagavad-gītu ze všech úhlů pohledu – společenského, politického, ekonomického, náboženského, kulturního – budete dokonalí. Toto je Bhagavad-gītā. Proto jsme se ujali tohoto poslání, kázat Bhagavad-gītu takovou, jaká je k vyřešení všech problémů světa. To je Árijská civilizace. Árjská civilizace znamená následovat zásady Bhagavad-gīty.“

– Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, zakladatel-áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, přednáška z Bhagavad-gíty takové, jaká je 2.1-11, Johanesburg, 17. říjen 1975

video: Wellis Studio Production