Akce

Vzácní hosté na farmě (Proběhlo)

V neděli 14. 4. přivítáme na farmě další vzácné hosty – Mondákiní mátádži, žákyni Šríly Prabhupády z Francie a Válmíkiho dáse z Ómsku, kteří jsou na evropském Panča-Tattva tour spolu se skupinou oddaných Krišny z Ruska, Kazachstánu, Ukrajiny a Německa. Můžete se těšit na velký nedělní program s kírtanem, přednáškou a lahodnou hostinou. Začínáme, jako vždy, od 13h. Všichni jste srdečně zváni! Hare Krišna.

Gaura Púrnimá festival (Proběhlo)

Srdečně vás všechny zveme na festival Gaura Púrnimá – den příchodu Šrí Čaitanji Maháprabhua – nejmilostivější podoby Nejvyššího Pána, který přišel do tohoto světa před více než 500 lety, aby projevil své božské zábavy.

Pojďte s námi oslavovat Gaurángu Maháprabhua, Zlatého Avatára tohoto věku Kali, který se svými společníky započal sankírtanovou misi – zpívání svatých jmen:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

pro blaho všech podmíněných duší v tomto světě.

Na farmě budeme slavit od časných ranních hodin. Můžete se těšit na spoustu zpívání, tancování, vyprávění příběhů, speciální daršan Božstev v nových nádherných šatech, abhišek (obřadnou koupel Božstev), divadelní představení a mnoho dalšího.

Festival vyvrcholí večerním obřadem sandhja-árati a velkou hostinou.

Gaura Púrnimá festival je velkou příležitostí pro zapojení se do mnoha různých služeb pro potěšení Nejvyššího Pána ve společnosti ostatních vaišnavů.

Během celého dne se budou Božstvům nabízet různé obětiny v podobě lahodných jídel, květin a mnoha dalších dárků. Dle vlastní inspirace můžete přivézt také svůj vlastní dárek.

Těšíme se na Vás! Hare Krišna.

PROGRAM:

4.30 Mangala árati
7.30 Vítání Božstev
8.15 Přednáška – Níla Mádhava dás
9.15 Kírtan + dramatické čtení – Madhusúdan dás
10.30 Divadlo „Cesta do Džgannáth Purí“
11.00 Kírtan a kathá – Ačjuta Gótra dás
12.00 Příprava na Harinám
12.25 Odjezd na Harinám do Benešova
12.45 Harinám v Benešově (začíná u nádraží)
14.00 Konec Harinámu
14.14 Odjezd z Benešova na farmu
14.45 108 jmen Pána Gaurángy
15.30 Abhišek
17.00 Mahá bhóga offering
17.30 Dramatické čtení – Čandrabhánu dás
18.00 Sandhjá árati
18.50 Hostina

Díky tomu, že je festival sponzorovaný, je příspěvek tento rok pouhých 150,- Kč. Důchodci a studenti mají vstupné za polovinu. Příspěvek za dítě platí rodiče dle vlastního uvážení. Příspěvky vybírá Purušóttama Kšétra dás.

Přejeme krásné prožití úžasného festivalu DNE ZJEVENÍ PÁNA GAURÁNGY ZA ÚPLŇKU!

Náma-jagja – Hare Krišna kírtan (Proběhlo)

Srdečně vás všechny zveme na další Náma-jagju, společné zpívání Hare Krišna mahámantry.
Účast přislíbili: Ašvahari dás, Vrindávana Prija déví dásí, Nitja Lílá déví dásí a další…

Přijďte se s námi ponořit do nektaru svatého jména, očistit své vědomí a oživit své duchovní nadšení a radost 🙂

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare

Náma jagja – Hare Krišna kírtan (Proběhlo)

Srdečně vás všechny zveme na první společnou Náma-jagju v letošním roce! Přijďte se s námi ponořit do nektaru svatého jména, očistit své vědomí a oživit své duchovní nadšení a radost 🙂

V sobotu, 2. února od 16h na farmě Krišnův dvůr.

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare

Hare Krišna kírtan (Náma-jagja) (Proběhlo)

V sobotu, 17. 11. od 16h, pořádáme na farmě další „mantra session„. Srdečně vás všechny zveme na společné zpívání Hare Krišna mahá-mantry za doprovodu hudebních nástrojů. Vzácným hostem bude Džaj Gurudév prabhu.
Od 19h proběhne sandhjá-árati a obětování lampiček Pánu Dámódarovi. Těšíme se na setkání s Vámi.

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare

Chrámy Indie (videoprojekce) (Proběhlo)

V neděli, 21. 10. od 13:30h, proběhne na farmě v rámci nedělního programu pro hosty videoprojekce s názvem „Chrámy Indie – historie a současnost chrámové kultury“
Mluveným slovem bude provázet Kášja dás.
Můžete se těšit také na Hare Krišna kírtan a velkou veget. hostinu.
Srdečně jste všichni zváni! 

Hare Krišna kírtan (Náma-jagja) (Proběhlo)

V sobotu, 20. 10. od 16h, pořádáme na farmě další „mantra session„. Srdečně vás všechny zveme na společné zpívání Hare Krišna mahá-mantry za doprovodu hudebních nástrojů.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare

Vzácný host na farmě (Proběhlo)

V sobotu 15. 9. přivítáme na farmě vzácného hosta – Bhakti Bhagavatámritu Kéšavu Svámího, který působí hlavně v Rusku. Bude dávat ranní přednášku a po snídani je naplánována prohlídka farmy.

Od 10h zároveň proběhne obřad „Náma-karana“ (dávání jména) nově narozenému dítěti našich přátel z Indie.

Všichni jste srdečně zváni. Hare Krišna.

Oslava Bhaktivinóda Thákura & Náma-jagja (Proběhlo)

V sobotu 22. září Vás srdečně zveme na oslavu výročí narození Šríly Bhaktivinóda Thákura (1838-1914), velkého vaišnavského duchovního učitele v žákovské posloupnosti Brahma Madhva Gaudíja sampradája.

Na programu bude zpívání bhadžanů, vyprávění o životě a učení Šríly Bhaktivinóda Thákura, Hare Krišna kírtan a velká hostina.

Začínáme ranním programem od 7:15h a hostina je plánována na 14h. Můžete samozřejmě přijet už na mangala árati, které začíná ve 4:30h.

Všichni jste srdečně zváni.

Festival Rádháštamí (Proběhlo)

Srdečně Vás zveme na festival Rádháštamí – den zjevení Šrímatí Rádhárání, který budeme slavit na farmě v pondělí 17. září.

Šrímatí Rádhárání je věčnou společnicí Pána Šrí Krišny, Nejvyšší Osobnosti Božství. Ačkoli Šrímatí Rádhárání a Šrí Krišna jsou totožní, věčně se rozdělili na dvě osoby. Šrímatí Rádhárání je nejlepší oddanou Šrí Krišny a ve službě Jemu nalézá to největší potěšení. Je původem všech gópích a všech Bohyň štěstí. Bez získání milosti Šrímatí Rádhárání není možné přistoupit ke Šrí Krišnovi.

V tento den se budeme snažit potěšit Šrímatí Rádhárání společným zpíváním Hare Krišna mahámantry, nasloucháním o jejích vlastnostech, podobě a zábavách, přípravou lahodné hostiny, uctíváním Božstev, výzdobou chrámu a dalšími službami pro její potěšení.

Přijeďte a zúčastněte se tohoto festivalu, který je plný milosti a přízně!

Těšíme se na vaši společnost. Hare Krišna.

Prosíme, potvrďte nám vaši účast, ať víme, kolik hostů máme očekávat kvůli vaření hostiny. Děkujeme. Hare Krišna! (mob.: 603700512).


Program:

04:30 Mangala árati (obřad uctívání Božstev)
07:30 Vítání Božstev
07:40 Guru-púdžá pro Šrílu Prabhupádu (uctívání duchovního 
mistra)
08:00 Přednáška (Maháriši dás)
09:30 Kathá, bhadžan, kírtan (Prija-kírti dás)
10:30 Kathá, bhadžan, kírtan (Madhusúdan dás)
11:30 Recitace 108 jmen Šrímatí Rádhárání
12:00 Abhišek (obřadní koupel Božstva)
13:30 Obětování hostiny Božstvům za doprovodu kírtanu
13:45 Árati
14:00 Hostina

—–

tapta-kāñcana-gaurāṅgi
rādhe vṛndāvaneśvari
vṛṣabhānu-sute devi
praṇamāmi hari-priye

„S úctou se klaním Šrímatí Rádháráṇí, jejíž pleť má barvu tekoucího zlata a jež je královnou Vrindávanu. Jsi dcerou krále Vrišabhánua a jsi velmi drahá Pánu Kṛišṇovi.“
– Śrī Rādhā Praṇāma