Světový týden svatého jména

10.-23. září 2021. Oslavte s námi zpíváním Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare / Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare.