Náma-jagja (Proběhlo)

Srdečně vás zveme na další Náma-jagju – společné zpívání Hare Krišna mahámantry. Sobota 20.11.2021 od 16-19h na farmě Krišnův dvůr v chrámové místnosti.

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare