Rekapitulace lednové a únorové mahá brigády

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům lednové a únorové máhá brigady na Krišnově dvoře. Zde je malý výčet, co vše se podařilo dokončit k dnešnímu dni: zimní přihnojení všech asi cca 75 stromů v sadu, prostříhaní jabloní a vybraných dřevin, vyřezání trnkového náletu na jižní straně sadu a štěpkování vytěženého materiálu, zprovoznění brány sadu (již jde uzamykat) atd. Sad je pro nadcházející sezónu z 80% připraven. Další mahá brigáda se uskuteční 21.3.2020. Děkujeme za vaši přízeň a podporu. Hare Krišna.