Zvýšení příspěvku za nedělní hostinu

Byli jsme nuceni zvýšit minimální výši finančního příspěvku za nedělní hostinu na 250 Kč / osobu.

Pro snadnou platbu můžete využít QR kódu nebo můžete příspěvek vložit do dřevěné pokladny (truhly), která bývá umístěna u vstupu na farmu.

Děkujeme za pochopení a za vaši finanční podporu nedělních programů na Krišnově dvoře. Haré Krišna 🙏


We were forced to increase the minimum financial contribution for the Sunday feast to 250 CZK per person.

For easy payment you can use the QR code or you can put the contribution in the wooden box (chest), which is usually located at the entrance to the farm.

Thank you for your understanding and for your financial support of the Sunday programs at Krishna’s court. Hare Krishna 🙏