Zvětšujeme stádo kraviček

13.10.2021, farma Krišnův dvůr

Na farmu jsme pořídili další kravičku, které jsme dali jméno „Mridanga-mukhí“ podle protáhlého tvaru hlavy ve tvaru bubnu (mridangy). Jedná se o kravičku z plemene brown swiss (švýcarský hnědý skot), které jsou známy svým dobrým charakterem a kvalitním mlékem. Mridanga-mukhí sice ještě mléko nedává, ale v jejím břiše se nachází telátko, které by se mělo narodit někdy na přelomu roku.

Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

O kravičkách Mridanga-mukhí si můžete přečíst ve Šrímad Bhágavatamu (10.35.18-19):

Překlad

Nyní Kṛṣṇa nĕkde stojí a počítá své krávy na šňůře drahokamů. Má girlandu z kvĕtů tulasī, která nese vůni Jeho milované, a paži si položil na rameno jednoho milujícího přítele pasáčka. Když Kṛṣṇa hraje na flétnu a zpívá, Jeho hudba přitahuje manželky černého jelena, které přicházejí k tomuto oceánu transcendentálních vlastností a usedají vedle Nĕho. Stejnĕ jako my pasačky se vzdaly všech nadĕjí na štĕstí v rodiném životĕ.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že odpoledne si Śrī Kṛṣṇa oblékl nové šaty a pak šel svolat krávy domů. Śrīla Viśvanātha Cakravartī podává tuto informaci o transcendentálních kravách z Vṛndāvanu: „Pro každou ze čtyř barev krav  –  bílou, červenou, černou a žlutou  –  existuje dvacet pĕt pododdĕlení, což činí celkem sto barev. A vlastnosti jako zbarvení připomínající tilak ze santálové pasty (skvrnitost) nebo hlava tvaru bubnu mṛdaṅgy vytvářejí osm dalších skupin. K tomu, aby spočítal tĕchto 108 skupin krav rozlišených barvou a podobou, používá Kṛṣṇa šňůru se 108 kuličkami z drahokamů….

Když takto Kṛṣṇa volá ,Hej Dhavalī (jméno jedné bílé krávy),̀ přichází celá skupina bílých krav, a když volá ,Haṁsī, Candanī, Gaṅgo, Muktò a tak dále, přichází dvacet čtyři ostatních skupin bílých krav. Červené krávy se nazývají Aruṇī, Kuṅkuma, Sarasvatī a tak dále, černé Śyāmalā, Dhūmalā, Yamunā a tak dále a žluté Pītā, Piṅgalā, Haritālikā a tak dále. Krávy ve skupinĕ se značkami tilaku na čelech se nazývají Citritā, Citra-tilakā, Dīrgha-tilakā a Tiryak-tilakā a potom jsou zde skupiny známé jako Mṛdaṅga-mukhī (s hlavou ve tvaru mṛdaṅgy), Siṁha-mukhī (se lví hlavou) a tak podobnĕ.

Krávy, takto volané jménem, přicházejí a Kṛṣṇa, který myslí na to, že když je čas je přivést zpátky z lesa, nemĕl by na žádnou zapomenout, je počítá na svých korálcích z drahokamů.“

Foto: Wellis Studio Production