Válmíki prabhu

Válmíki prabhu je oddaný s velkými zkušenostmi ze sankírtanu. Jeho přednášky jsou jednoduché, vtipné a srozumitelné pro každého. Cituje mnoho příkladů ze života oddaných i svých bohatých zkušeností. Stále se opírá o autoritu Šríly Prabhupády a svého duchovního mistra (Čaitanji Čandry Čarany prabhua). Vytvořil a podporoval řadu projektů – např. vědecky vzdělávací centrum v severní části regionu Omsk, podporuje program „Ochrana krav – kráva matka“, realizovaný na území eko-farmy Planeta krav v blízkosti města Omsk. Cestuje, káže, vede Harinám-sankírtanové skupiny a další programy v Rusku a Indii.