Píší o nás Zručské noviny

Na výletě na farmě Krišnův dvůr

Text Josef Förster
Foto Jarda Bouma

Začalo to opravdu až nečekaně stylově. Cestu po svažité úzké asfaltce našemu autu asi kilometr před cílem zahradily tři statné, rohaté krávy. Majestátní kusy dobytka na nás chvíli nepohnutě hleděly, a přestože se k nim naše auto přibližovalo, jen zvolna ustoupily pár krůčků stranou a neochotně pustily „vetřelce“ dál. Přesně tak to chodí na celém indickém subkontinentu, kde mají krávy výsadní právo na svobodný pohyb a blokují rušný provoz v ulicích, uličkách a na křižovatkách cest.

Ten „malý kus Indie,“ skrytý v tichém údolí nedaleko zámku Jemniště, pro sebe objevili a postupem času zvelebili oddaní Krišny, jak sami sebe nazývají členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny (zkr. ISKCON, známí tak jako Hnutí Hare Krišna), po roce 1989.

Nečekejte však v tomto pozapomenutém koutě Podblanicka nějakou zvláštní asijskou sakrální architekturu, hinduistický chrám, svatyni a podobné věci. Blížíme se k rozlehlé venkovské usedlosti s kořeny sahajícími ke konci 16. století, která během staletí vystřídala několik majitelů.

Pokračování reportáže v tištěném čísle Zručských novin 5/2018 (PDF ke stažení zde).