Náma-jagja (Proběhlo)

Srdečně vás všechny zveme na další Náma-jagju – společné zpívání Hare Krišna mahámantry.

V sobotu, 21. 4., od 16h na farmě Krišnův dvůr.

Hare Krišna Hare Krišna 
Krišna Krišna Hare Hare 
Hare Ráma Hare Ráma 
Ráma Ráma Hare Hare

„Nechť zvítĕzí zpívání svatého jména Pána Krišny, které dokáže očistit zrcadlo srdce a ukončit utrpení způsobené planoucím požárem hmotné existence. Toto zpívání je dorůstajícím mĕsícem, který rozvíjí bílý lotos štĕstí pro všechny živé bytosti, a je duší veškerého vzdĕlání. Toto zpívání svatého jména Krišny zvĕtšuje blažený oceán transcendentálního života. Každému přináší chladivou úlevu a umožňuje vychutnávat si dokonalý nektar na každém kroku.“ – Šikšáštaka, verš 1