Náma-jagja (Proběhlo)

V sobotu 19. 6. od 16h Vás všechny srdečně zveme na další společné zpívání Hare Krišna mahámantry. Vzácným hostem bude Šríman Džaj Gurudév Dás Adhikárí.