Náma-jagja (Proběhlo)

Sobota 19.5., od 16h na farmě Krišnův dvůr.

Srdečně vás všechny zveme na další Náma-jagju – společné zpívání Hare Krišna mahámantry:

Hare Krišna Hare Krišna 
Krišna Krišna Hare Hare 
Hare Ráma Hare Ráma 
Ráma Ráma Hare Hare

„Ó můj Pane, Tvé svaté jméno samotné udílí živým bytostem veškeré požehnání, a proto máš stovky a milióny jmen, jako Krišna a Góvinda. Do těchto transcendentálních jmen jsi vložil všechny své transcendentální energie a jejich zpívání není omezeno pevnými ani přísnými pravidly. Můj drahý Pane, ze své laskavosti nám umožňuješ se k Tobě snadno přiblížit prostřednictvím Tvých svatých jmen, ale já jsem takový nešťastník, že mě vůbec nepřitahují.“
– Šikšáštaka, verš 2