Jeho Svatost Džajadvaita Svámí na Krišnově dvoře (Proběhlo)

Ve dnech 11.-12.5. navštíví farmu Krišnův dvůr vzácný host – Jeho Svatost Džajadvaita Svámí. Jedná se o první Mahárádžovu návštěvu v ČR.

Program návštěvy na Krišnově dvoře:
Čt 11.5. od 17h: přednáška
Pá 12.5. od 7:15h: ranní program s přednáškou

Všichni jste srdečně zváni!

Jeho Svatost Džajadvaita Svámí – redaktor, spisovatel, vydavatel a učitel – je žákem Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, zakladatele-áčárji Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Sloužil jako redaktor nebo asistent editora téměř všech knih Šríly Prabhupády vydaných během života Šríly Prabhupády. Zasvěcení od Šríly Prabhupády obdržel v roce 1968, ve věku osmnácti let. V roce 1978 vstoupil do odříkavého řádu života (sannjás).

Více zde: https://www.jswami.info/

—-

On May 11-12 will visit Krishna’s court farm a special guest – His Holiness Jayadvaita Swami. This is the Maharaja’s first visit in the Czech Republic.

Program of the visit in Krishna’s court:
Thu May 11 from 5 p.m.: lecture
Fri May 12 from 7:15 a.m.: morning program with lecture

You are all cordially invited!

His Holiness Jayadvaita Swami – editor, writer, publisher and teacher – is a disciple of Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder-acarya of the International Society for Krishna Consciousness. He served as editor or assistant editor of almost all of Srila Prabhupada’s books published during Srila Prabhupada’s lifetime. He received initiation from Srila Prabhupada in 1968, at the age of eighteen. In 1978 he entered the ascetic order of life (sannyas).More here: https://www.jswami.info/