Górakšja (nové video)

Nové krátké propagační video na podporu projektu „Ochrana krav“ (Górakšja) na farmě Krišnův dvůr.

Finanční příspěvky na podporu projektu ochrany krav na Krišnově dvoře, můžete zasílat na transparentní účet: 290 132 6277 / 2010 , s variabilním symbolem „108“. Děkujeme!

video: Wellis Studio Production