Górakša – březen 2023

(ENGLISH BELLOW)

Za měsíc březen jsme na transparentním účtu přijali pro projekt “Górakša – ochrana krav” příspěvky v celkové výši: 26 410 Kč. Z toho je 7550 Kč pravidelný měsíční příspěvek na voly od Pádajátry (putující festival).

Začali jsme s jarními pracemi na poli – příprava půdy k osetí, jarní vyvláčení luk…

Zakoupili jsme starší traktor značky ZTS 16245 a provádíme údržbu stroje.

Na farmě Bála-kšétra ve Vlastišově úspěšně proběhla montáž nových shrnovacích vrat ve dvou průchodech v góšale a začali jsme s natěračskými pracemi v areálu farmy.

Srdečně děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům! Velice si vážíme vaší přízně a podpory 🙏. Rádi vás u nás na farmě přivítáme, provedeme a vše ukážeme.

Každou neděli od 13h pořádáme na Krišnově dvoře kulturní program s velkou vegetariánskou hostinou. Všichni jste srdečně zváni! V případě zájmu o prohlídku farmy ve Vlastišově nás prosím předem kontaktuje. Děkujeme. Haré Krišna.

Číslo transparentního účtu: 2901326277 / 2010 (var. symbol: 108). Pro snadný bankovní převod můžete využít QR kódu. Více info zde: http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/

——
“Nikde není dovoleno zabíjet zvířata. Zabíjení zvířat je známkou barbarské civilizace. Zemědělské produkty, ovoce a mléko jsou pro lidskou bytost dostatečnou a vyváženou potravou. Lidská společnost má věnovat větší pozornost ochraně zvířat. Zaměstnávání lidí v průmyslových závodech je zneužíváním jejich výkonné energie. Žádný průmysl nemůže vyrobit základní lidské potřeby, jimiž jsou rýže a obilí, mléko, ovoce a zelenina. Výroba strojů a robotů zvyšuje nepřirozené životní požadavky zainteresovaných lidí, a zároveň ponechává tisíce jiných hladovět a živořit. Tak nevypadá ideální civilizace.” – Šríla Prabhupáda (Šrímad Bhágavatam 1.9.26 význam)Goraksha – March 2023

For the month of March, we received contributions in the transparent account for the project „Goraksha – cow protection“ in the total amount of: CZK 26,410. Of this, CZK 7,550 is a regular monthly allowance for oxen from Padayatra (a traveling festival).

We started with spring work in the field – preparing the soil for sowing, dragging the meadows…

We have purchased an older ZTS 16245 tractor and are maintaining it.

On the Bala-kshetra farm in Vlastišov, the installation of new folding doors in two passages in the goshala was successfully completed and we started with painting work in the farm area.

We sincerely thank all donors, supporters and well-wishers! We greatly appreciate your favor and support 🙏. We will be happy to welcome you in our farm, show you around and show you everything.

Every Sunday from 1 p.m. we organize a cultural program with a large vegetarian feast in Krishna’s court. You are all cordially invited! If you are interested in visiting the farm in Vlastišov, please contact us in advance. Thank you Hare Krishna.

Transparent account number: 2901326277 / 2010 (variable symbol: 108). You can use the QR code for an easy bank transfer (http://www.krisnuvdvur.cz/navstivte-nas/podporte-nas/).

——
„Animals are never meant to be killed. Killing of animals is a symptom of barbarian society. For a human being, agricultural produce, fruits and milk are sufficient and compatible foodstuffs. The human society should give more attention to animal protection. The productive energy of the laborer is misused when he is occupied by industrial enterprises. Industry of various types cannot produce the essential needs of man, namely rice, wheat, grains, milk, fruits and vegetables. The production of machines and machine tools increases the artificial living fashion of a class of vested interests and keeps thousands of men in starvation and unrest. This should not be the standard of civilization.“ – Srila Prabhupada (Srimad Bhagavatam 1.9.26 purport).