Gaura Púrnimá festival (Proběhlo)

Srdečně vás všechny zveme na festival Gaura Púrnimá – den příchodu Šrí Čaitanji Maháprabhua – nejmilostivější podoby Nejvyššího Pána, který přišel do tohoto světa před více než 500 lety, aby projevil své božské zábavy.

Pojďte s námi oslavovat Gaurángu Maháprabhua, Zlatého Avatára tohoto věku Kali, který se svými společníky započal sankírtanovou misi – zpívání svatých jmen:

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

pro blaho všech podmíněných duší v tomto světě.

Na farmě budeme slavit od časných ranních hodin. Můžete se těšit na spoustu zpívání, tancování, vyprávění příběhů, speciální daršan Božstev v nových nádherných šatech, abhišek (obřadnou koupel Božstev), divadelní představení a mnoho dalšího.

Festival vyvrcholí večerním obřadem sandhja-árati a velkou hostinou.

Gaura Púrnimá festival je velkou příležitostí pro zapojení se do mnoha různých služeb pro potěšení Nejvyššího Pána ve společnosti ostatních vaišnavů.

Během celého dne se budou Božstvům nabízet různé obětiny v podobě lahodných jídel, květin a mnoha dalších dárků. Dle vlastní inspirace můžete přivézt také svůj vlastní dárek.

Těšíme se na Vás! Hare Krišna.

PROGRAM:

4.30 Mangala árati
7.30 Vítání Božstev
8.15 Přednáška – Níla Mádhava dás
9.15 Kírtan + dramatické čtení – Madhusúdan dás
10.30 Divadlo „Cesta do Džgannáth Purí“
11.00 Kírtan a kathá – Ačjuta Gótra dás
12.00 Příprava na Harinám
12.25 Odjezd na Harinám do Benešova
12.45 Harinám v Benešově (začíná u nádraží)
14.00 Konec Harinámu
14.14 Odjezd z Benešova na farmu
14.45 108 jmen Pána Gaurángy
15.30 Abhišek
17.00 Mahá bhóga offering
17.30 Dramatické čtení – Čandrabhánu dás
18.00 Sandhjá árati
18.50 Hostina

Díky tomu, že je festival sponzorovaný, je příspěvek tento rok pouhých 150,- Kč. Důchodci a studenti mají vstupné za polovinu. Příspěvek za dítě platí rodiče dle vlastního uvážení. Příspěvky vybírá Purušóttama Kšétra dás.

Přejeme krásné prožití úžasného festivalu DNE ZJEVENÍ PÁNA GAURÁNGY ZA ÚPLŇKU!