Festival Šrí Krišna Džanmáštamí & Vjása-púdžá Šríly Prabhupády (aftermovie)

30.-31.8.2021, farma Krišnův dvůr.

Malé ohlédnutí se za nedávnými oslavami příchodu Šrí Krišny a výročí narozenin Šríly Prabhupády – zakladatele-áčárji Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Děkujeme všem za vaši účast a vytvoření nádherné duchovní atmosféry. Velké poděkování patří těm, kdo se zapojili do praktických služeb v rámci organizace a příprav festivalu. Děkujeme také všem festivalovým sponzorům. Těšíme se na další setkání s vámi. Hare Krišna!