Festival Rádháštamí (Proběhlo)

Srdečně Vás zveme na festival Rádháštamí – den zjevení Šrímatí Rádhárání, který budeme slavit na farmě v pondělí 17. září.

Šrímatí Rádhárání je věčnou společnicí Pána Šrí Krišny, Nejvyšší Osobnosti Božství. Ačkoli Šrímatí Rádhárání a Šrí Krišna jsou totožní, věčně se rozdělili na dvě osoby. Šrímatí Rádhárání je nejlepší oddanou Šrí Krišny a ve službě Jemu nalézá to největší potěšení. Je původem všech gópích a všech Bohyň štěstí. Bez získání milosti Šrímatí Rádhárání není možné přistoupit ke Šrí Krišnovi.

V tento den se budeme snažit potěšit Šrímatí Rádhárání společným zpíváním Hare Krišna mahámantry, nasloucháním o jejích vlastnostech, podobě a zábavách, přípravou lahodné hostiny, uctíváním Božstev, výzdobou chrámu a dalšími službami pro její potěšení.

Přijeďte a zúčastněte se tohoto festivalu, který je plný milosti a přízně!

Těšíme se na vaši společnost. Hare Krišna.

Prosíme, potvrďte nám vaši účast, ať víme, kolik hostů máme očekávat kvůli vaření hostiny. Děkujeme. Hare Krišna! (mob.: 603700512).


Program:

04:30 Mangala árati (obřad uctívání Božstev)
07:30 Vítání Božstev
07:40 Guru-púdžá pro Šrílu Prabhupádu (uctívání duchovního 
mistra)
08:00 Přednáška (Maháriši dás)
09:30 Kathá, bhadžan, kírtan (Prija-kírti dás)
10:30 Kathá, bhadžan, kírtan (Madhusúdan dás)
11:30 Recitace 108 jmen Šrímatí Rádhárání
12:00 Abhišek (obřadní koupel Božstva)
13:30 Obětování hostiny Božstvům za doprovodu kírtanu
13:45 Árati
14:00 Hostina

—–

tapta-kāñcana-gaurāṅgi
rādhe vṛndāvaneśvari
vṛṣabhānu-sute devi
praṇamāmi hari-priye

„S úctou se klaním Šrímatí Rádháráṇí, jejíž pleť má barvu tekoucího zlata a jež je královnou Vrindávanu. Jsi dcerou krále Vrišabhánua a jsi velmi drahá Pánu Kṛišṇovi.“
– Śrī Rādhā Praṇāma