Festival Nitjánanda Trajódaší (Proběhlo)

Srdečně vás všechny zveme na oslavu dne příchodu Pána Nitjánandy,
která se bude konat v pátek 3. února 2023 na farmě Krišnův dvůr. Budeme slavit od časných ranních hodin až do večera. Můžete se těšit na společné zpívání Hare Krišna mahámantry, přednášky, vyprávění příběhů o Pánu Nitjánandovi, lahodnou hostinu… Vzácným hostem festivalu bude Šríman Džaj Gurudév Dás Adhikárí. Podrobný časový program festivalu zde: