Festival Gaura Púrnimá (Proběhlo)

Rádi bychom vás pozvali na festival Gaura Púrnimá – výročí zjevení Šrí Čaitanji Maháprabhua – nejmilostivější podoby Nejvyššího Pána, který přišel do tohoto světa před více než 500 lety, aby projevil své božské zábavy. Festival proběhne 1. března 2018 od 7 do 20 hodin.

Pojďte s námi oslavovat Gaurángu Maháprabhua, Zlatého Avatára tohoto věku Kali, který se svými společníky započal sankírtanovou misi – zpívání svatých jmen:

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare

pro blaho všech podmíněných duší v tomto světě.

Na farmě budeme slavit od časných ranních hodin. Můžete se těšit na spoustu zpívání, tancování, vyprávění příběhů, speciální daršan Božstev v nových nádherných šatech, abhišek (obřadnou koupel Božstev), videoprojekci a mnoho dalšího.

Festival vyvrcholí večerním obřadem sandhja-árati a velkou hostinou (kolem 20h).

Gaura Púrnimá festival je velkou příležitostí pro zapojení se do mnoha různých služeb pro potěšení Nejvyššího Pána ve společnosti ostatních vaišnavů.

Během celého dne se budou Božstvům nabízet různé obětiny v podobě lahodných jídel, květin a mnoha dalších dárků. Dle vlastní inspirace můžete přivézt také svůj vlastní dárek.

Vzácným hostem festivalu bude Akrúra Prabhu

Všichni jste srdečně zváni. Hare Krišna.

Program:

   4.30 Mangala árati

   7.30 Vítání Božstev

   8.15 Přednáška

   9.15 Kírtan a kathá

 10.30 Videoprojekce

11.30 Kírtan a kathá

12.30 Obětování bhógy

13.00 Kírtan a kathá

14.30 Abhišek

16.00 Mahá bhóga offering + 108 jmen Pána Gaurángy

16.30 Bhadžany + kírtany

17.30  Sandhjá árati

18.15 Hostina

—–

Příspěvek za festival: 150,- Kč. Děkujeme!