Festival Bhíma Nirdžala Ékadáší

Srdečně vás zveme na další festival společného zpívání Hare Krišna mahámantry.
Bližší informace budou upřesněny.